Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam


Kampsubsidies

Rotterdamse organisaties die kinderkampen organiseren, kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Rotterdam. Hieronder vallen:

  • buurt- en speeltuinverenigingen,
  • scoutinggroepen,
  • sportverenigingen (mits geen subsidie uit een andere pot van gemeente Rotterdam) en
  • andere organisaties, werkzaam in het sociaal cultureel werk.

Om voor kampsubsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende regels:

  • Het kamp duurt minimaal 4 dagen, op één kampterrein.
  • De schooldag vóór en ná de vakantie worden niet als kampdagen meegeteld.
  • Het minimum aantal Rotterdamse deelnemers bedraagt 12, waarboven 5% uit buurgemeenten (d.w.z. grenzend aan Rotterdam) kan worden meegeteld in de berekening.
  • De subsidie wordt verstrekt voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar. Als peildatum voor de leeftijdsgrenzen wordt 1 januari aangehouden. Daarom moet de geboortedatum van de kinderen op de deelnemerslijst worden vermeld.
  • Het kamp moet worden gehouden in Nederland, maar buiten de gemeente Rotterdam, met uitzondering van Hoek van Holland.

BSW neemt onvolledig ingevulde of niet ondertekende formulieren niet in behandeling.

Dien de voorlopige opgave uiterlijk 1 september 2024 bij BSW in maar indien de organisatie al op kamp is geweest vóór 1 september 2024 dan ontvangen wij graag gelijk de definitieve opgave 2024 met deelnemerslijst.

Indien men na 1 september 2024 nog op kamp gaat dan moet de definitieve aanvraag van het kamp uiterlijk 1 februari 2025 bij ons binnen te zijn.

Download hier de formulieren (Exceldocument met verschillende bladen).

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen mail dan gerust naar: 
info@bsw-rotterdam.nl