Buurtpreventie

BSW is gevraagd om voor de Buurtpreventie groepen en de Buurt Bestuurt comités jaarlijks subsidie aan te vragen en te beheren.

De 40 Buurtpreventie groepen in Rotterdam vragen bij BSW een werkbudget aan via: buurtpreventie@bsw-rotterdam.nl

Hoe werkt het?

BSW hanteert een standaard begrotingsformulier. Nadat goedkeuring is ontvangen van de directie kan een Buurtpreventiegroep over het budget beschikken middels een beschikbaar gestelde bankpas. Dit geeft de buurtpreventiegroep gemakkelijk toegang tot het beschikbare budget. Vier maal per jaar dient men over de uitgaven verantwoording af te leggen. Op deze pagina van de gemeente Rotterdam kunt u nadere informatie vinden.

Voor vragen kunt u bellen naar: 010 – 820 18 01