Kampsubsidie

Rotterdamse organisaties die kinderkampen organiseren, kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Rotterdam.

Om voor kampsubsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende regels:

  • Het kamp duurt minimaal 4 dagen, op één kampterrein.
  • De schooldag vóór en ná de vakantie worden niet als kampdagen meegeteld.
  • Het minimum aantal Rotterdamse deelnemers bedraagt 12, waar­boven 5% uit buurgemeenten (d.w.z. aansluitend aan het Rotterdamse gebied waar uw organisatie is gevestigd) kan wor­den meegeteld in de berekening.
  • De subsidie wordt verstrekt voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar. Als peildatum voor de leeftijds­grenzen wordt 1 januari aangehouden. In verband hiermee moet de ge­boortedatum van de kinderen op de deelnemerslijsten worden vermeld.
  • Het kamp moet worden gehouden in Nederland, maar buiten de ge­meente Rotter­dam. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor Hoek van Hol­land.
  • Onvolledige vermelding van geboortedatum of adres op de deelnemerslijsten wordt niet geaccepteerd.
  • Lijsten zonder vermelding van het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel worden niet geaccepteerd.
  • Te laat ingeleverde deelnemerslijsten kunnen niet meer in behandeling worden genomen. De voorlopige aanvragen dienen uiterlijk
  • 1 september 2019 bij ons te worden ingediend. De definitieve aanvragen voor de kampen  dienen uiterlijk 1 februari 2020 bij ons binnen te zijn.

U kunt de gevraagde formulieren hier downloaden.