Kampsubsidie

Rotterdamse organisaties die kinderkampen organiseren, kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Rotterdam.

Op deze pagina kunt u het formulier downloaden om subsidie aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden bepaalde regels. Deze vindt u hieronder terug.

Regels kampsubsidie

  • Het kamp duurt minimaal 4 dagen, op één kampterrein.
  • De schooldag vóór en ná de vakantie worden niet als kampdagen meegeteld.
  • Het minimum aantal Rotterdamse deelnemers bedraagt 12, waarboven 5% uit buurgemeenten (d.w.z. aansluitend aan het Rotterdamse gebied waar uw organisatie is gevestigd) kan worden meegeteld in de berekening.
  • De subsidie wordt verstrekt voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar. Als peildatum voor de leeftijdsgrenzen wordt 1 januari aangehouden. In verband hiermee moet de geboortedatum van de kinderen op de deelnemerslijsten worden vermeld.
  • Het kamp moet worden gehouden in Nederland, maar buiten de gemeente Rotterdam. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor Hoek van Holland.
  • Onvolledige vermelding van geboortedatum of adres op de deelnemerslijsten wordt niet geaccepteerd.
  • Lijsten zonder vermelding van het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel worden niet geaccepteerd.
  • Te laat ingeleverde deelnemerslijsten kunnen niet meer in behandeling worden genomen. De voorlopige aanvragen dienen uiterlijk 1 september 2018 bij ons te worden ingediend. De definitieve aanvragen voor de kampen in 2018 dienen uiterlijk 1 februari 2019 bij ons binnen te zijn.