Vacatures en Vrijwilligers

BSW Rotterdam is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!!

BSW Rotterdam ondersteunt alle Rotterdamse speeltuinorganisaties en beheert Duimdrop-spelcontainers.

Speeltuinen en Duimdroppen bieden aan Rotterdamse kinderen een veilige en vooral ook plezierige speelplek.
Om deze speelplekken open te kunnen houden zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Duimdrop
Duimdrop is een kleurige, omgebouwde zeecontainer, geplaatst op een plein, van waaruit sport-en spelmateriaal wordt uitgeleend. Duimdrop zorgt ervoor dat alle kinderen van ongeveer 4 jaar tot en met 14 jaar kunnen spelen en sporten. Het Duimdrop lidmaatschap is gratis.

Speeltuinen
Een speeltuin is een plek in de buurt met een hek eromheen waar kinderen kunnen spelen: er staan speeltoestellen en meestal is er ook een trapveldje. De toezichthouder zorgt ervoor dat de speeltuin schoon en veilig is; hij let er ook op dat het goed gaat tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen. In het gebouw van de speeltuin worden bij slecht weer activiteiten voor kinderen gehouden zoals knutselen en sport en spel. In het snoepwinkeltje zijn limonade, snoepjes en ijs te koop. Ouders die met hun kinderen mee komen, kunnen er een kopje koffie of thee kopen. De speeltuin heeft ook een buurtfunctie. Ouders en andere buurtbewoners ontmoeten er elkaar.

Gevraagd vrijwilligers voor:
Assistent beheerder op een speeltuin of Duimdrop. Ook kunt u aan de slag bij speeltuinen door het doen van onderhoudswerkzaamheden zoals het snoeien van de heg of door het gras te maaien.
Misschien vindt u het ook leuk om in het winkeltje van de speeltuin te staan en voor de koffie te zorgen. U kunt ook plaatsnemen in het bestuur van een speeltuin.

Wij vragen van u:
Enthousiasme
Voldoende tijd (minimaal twee dagen in de week)
Een verklaring omtrent gedrag (VOG)
Bereidheid om cursussen te volgen (EHBO, omgang met kinderen e.d.)

Van ons kunt u verwachten:
Begeleiding van de professional op locatie. Dit kan een bestuurslid van een speeltuin, een Duimdropbeheerder of een coördinator zijn.
U krijgt een overeenkomst vanuit BSW aangeboden waar taakomschrijving, rechten en plichten in vermeld staan. Tevens wordt er een arbo-verzekering voor u afgesloten. Indien u hier nog niet over beschikt zal er een VOG (verklaring omtrent gedrag) worden aangevraagd.
BSW betaalt de kosten van VOG en eventueel noodzakelijke cursussen.

Voor informatie kunt u bellen of mailen naar:

Elma Kaas
coördinator Duimdrop
e.kaas@bsw-rotterdam.nl
010-820.1800
06-2476.2873