Vacatures

Op dit moment zijn er geen betaalde vacatures bij BSW.

BSW heeft wel ruimte voor 2 bestuursleden! Dit zijn vrijwillige functies

Buurt –en Speeltuinwerk Rotterdam (BSW) werkt al 44 jaar aan de ondersteuning van Rotterdamse organisaties en aan een veilig, sociaal-pedagogisch speelklimaat in de stad. Met Duimdrop heeft BSW al jaren een prachtige functie op spanningsvolle pleinen. BSW faciliteert de zelfstandige Rotterdamse speeltuinen met beheerders of toezichthouders. Op verschillende manieren scheppen we randvoorwaarden en verlenen we diverse diensten voor Rotterdamse organisaties die zich richten op een fijne buurt en lekker buitenspelen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de Stichting. Tussen bestuur en directeur is een gezonde afstand en een actieve samenwerking, waarbij de komende jaren meer eindverantwoordelijkheid bij de directeur kan komen te liggen.

Het bestuur van BSW telt op dit moment 2 leden. Daarom komen we graag in contact met kandidaat-bestuursleden die zich herkennen in het volgende profiel.

 

 

Penningmeester

Een bestuurslid van Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam:

 • is betrokken bij wat er gebeurt in de gemeente Rotterdam en wil een bijdrage leveren aan een professionele organisatie die randvoorwaarden schept zodat kinderen, volwassenen, buurtorganisaties en verenigingen in Rotterdam (e.o.) zelf tot gezamenlijke en samenbindende activiteiten kunnen komen in de eigen buurt:
 • heeft bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
 • is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;
 • weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
 • kan als klankbord voor de directeur en andere bestuursleden fungeren;
 • heeft affiniteit en bij voorkeur ook ervaring met spelen in de buurt en buurtgericht werken;
 • heeft kennis op één of meer van de volgende terreinen: sociaal domein, ICT, moderne media, financiën, personeelszaken, politieke beïnvloeding en/of commerciële activiteiten in het bedrijfsleven;
 • is integer en vermijdt zelfs de schijn van belangenverstrengeling en streeft uitsluitend de doelstellingen van de stichting na;
 • heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.

Gevraagde tijdsinzet en bezoldiging
Het bestuur en de directeur vergaderen 5 tot 6 maal per jaar. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van maximaal 2 uur. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een enkele maal activiteiten of locaties waar BSW werkzaam is,  of bijeenkomsten van het personeel. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur. Het bestuurslidmaatschap van BSW is een onbezoldigde functie. De benoeming is in eerste instantie voor 3 jaar.

Voor de penningmeester geldt daarnaast

 • Eindverantwoordelijk voor toezicht op financiën van de stichting en sparringpartner van de directeur hierbij.
 • Heeft nadrukkelijk ervaring in een controlerende, financiële functie.  
Bestuurslid | Portefeuille PERSONEEL

Een bestuurslid van Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam:

 • is betrokken bij wat er gebeurt in de gemeente Rotterdam en wil een bijdrage leveren aan een professionele organisatie die randvoorwaarden schept zodat kinderen, volwassenen, buurtorganisaties en verenigingen in Rotterdam (e.o.) zelf tot gezamenlijke en samenbindende activiteiten kunnen komen in de eigen buurt:
 • heeft bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
 • is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken;
 • weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
 • kan als klankbord voor de directeur en andere bestuursleden fungeren;
 • heeft affiniteit en bij voorkeur ook ervaring met spelen in de buurt en buurtgericht werken;
 • heeft kennis op één of meer van de volgende terreinen: sociaal domein, ICT, moderne media, financiën, personeelszaken, politieke beïnvloeding en/of commerciële activiteiten in het bedrijfsleven;
 • is integer en vermijdt zelfs de schijn van belangenverstrengeling en streeft uitsluitend de doelstellingen van de stichting na;
 • heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.

Gevraagde tijdsinzet en bezoldiging
Het bestuur en de directeur vergaderen 5 tot 6 maal per jaar. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van maximaal 2 uur. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een enkele maal activiteiten of locaties waar BSW werkzaam is,  of bijeenkomsten van het personeel. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur. Het bestuurslidmaatschap van BSW is een onbezoldigde functie. De benoeming is in eerste instantie voor 3 jaar.

Voor het bestuurslid met portefeuille Personeel geldt daarnaast

 • Sparringpartner voor directeur op het terrein van personeelsbeleid, -samenstelling, en -ontwikkeling.
 • Ervaring op het gebied van HRM, management en/of organisatieontwikkeling.

 

 

Meer over Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam

Over BSW

In de organisatie werken op dit moment 69 medewerkers: 14 vanuit kantoor en uitleen, 19 op de Duimdroppen en 36 op de speeltuinen.

Daarnaast zijn er meer dan 10 vrijwilligers actief.
De komende jaren wil BSW een verbindende rol vervullen in het enigszins versnipperde werkveld, de eigen positie verduidelijken en zich verder ontwikkelen tot een duidelijke vraagbaak voor betrokken organisaties en tot een initiator van vernieuwing. BSW is een organisatie die randvoorwaarden schept zodat kinderen, volwassenen, buurtorganisaties en  verenigingen zelf tot gezamenlijke en samenbindende activiteiten kunnen komen in de eigen buurt. We gaan verder met de professionalisering en modernisering van de interne organisatie.

 

 

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur via bestuur@bsw-rotterdam.nl of door een mail te sturen aan Ingrid Andriessen, I.Andriessen@bsw-rotterdam.nl

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.