Servicepas aanvraag

Naam organisatie:
KvK nr.:
Aard van de organisatie:
Adres:
Postcode + plaats:
Indien afwijkend vul hieronder het postadres van uw organisatie in.
Postadres:
Postcode + plaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:
E-mailadres:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode + plaats
Telefoonnr.:
Opmerkingen:
N.B. U dient een uittreksel van de Kamer van Koophandel, max. 1 maand oud, en een exemplaar van de statuten aan ons op te sturen: BSW Rotterdam, Sportlaan 77, 3078 WR Rotterdam.