Uitleen


Aangesloten organisaties en
servicepashouders kunnen gebruik maken van onze speluitleen. BSW biedt de servicepashouders een ruim assortiment materiaal aan. Er is materiaal om complete zeskampen, sport- en spelevenementen, Koningsdag of de Buitenspeeldag te organiseren of gewoon losse spelletjes voor binnen en buiten.

 

 • Al onze materialen staan op de website BSW-Uitleen. Voor informatie over onze uitleen, de servicepas en/of materiaal kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 010-8201800 of via onze email: uitleen@bsw-rotterdam.nl
 • Voor springkussens, suikerspin en popcorn  en andere materialen voor een groter evenement kunt u terecht op de website van SG-Verhuur.  Als klant van BSW krijgt u een aantrekkelijke korting op de daar aangeboden artikelen.
 • Als u de materialen wilt komen bekijken, dan kan dit tijdens kantoortijden. Maakt u hiervoor wel van tevoren een afspraak.
 • De medewerk(st)ers van de uitleen zijn altijd bereid u de spelen uit te leggen. Bij de meeste spelen worden spelregels bijgeleverd.
 • Ook instructies hoe spelen moeten worden opgebouwd, zijn waar nodig aanwezig.
 • Veel spelen nemen bij het transport aardig wat ruimte in beslag. Vaak blijkt een personenauto niet voldoende om de spelmaterialen te vervoeren. BSW biedt de mogelijkheid om de materialen te laten bezorgen en ophalen op uw locatie.
 • U dient er hierbij wel rekening mee te houden dat vervoer beperkt beschikbaar is en dus niet altijd mogelijk is.

Voorwaarden uitleen

Bestellingen/wijzigingen:
 • Materialen moeten minimaal twee weken van te voren besteld worden.
 • Telefonisch worden geen bestellingen of wijzigingen aangenomen.
 • Er kunnen maximaal 15 materialen per keer geleend worden.

 

Ophalen/terugbrengen:
 • Ophalen van de materialen kan tussen 14.00 en 17.00 uur. Het materiaal moet ’s ochtends voor 10.00 uur worden teruggebracht. Voor het weekend kan het materiaal op vrijdag na 14.00 uur worden opgehaald en maandag voor 10.00 uur worden teruggebracht.

 

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid:
 • U dient de materialen bij het in ontvangst nemen te controleren op defecten.
 • Aan de hand van de bevestigingsbon dient u te controleren of de juiste materialen en hoeveelheden zijn geleverd.
 • Vanaf het moment dat de servicepashouder de materialen in ontvangst heeft genomen, komen deze volledig voor zijn risico.
 • De verantwoordelijkheid voor het materiaal ligt bij de organisatie die de materialen leent. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten (bij vermissing of diefstal) worden aan de desbetreffende organisatie in rekening gebracht.
 • Materialen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • De servicepashouder is verplicht elke schade aan of vermissing van de materialen onmiddellijk aan BSW te melden. Indien materialen niet schoon ingeleverd worden, worden de schoonmaakkosten doorberekend aan de desbetreffende organisatie.
 • Kan BSW door overmacht (bijv. doordat de vorige gebruiker het materiaal te laat of kapot terugbezorgt) niet aan haar contractuele verplichtingen voldoen, dan kan de schade die de huurder hierdoor lijdt, niet op BSW verhaald worden. Uiteraard zal worden getracht voor een passend alternatief te zorgen.
 • Het gebruik van de materialen is op eigen risico. BSW kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan door het gebruik van de bij BSW geleende c.q. gehuurde materialen.
 • BSW behoudt zich het recht voor de betreffende organisatie het lenen van materialen te weigeren.