Let op: deze pagina wordt momenteel geupdate.

Verzekeringen

BSW heeft in samenwerking met AON verzekeringen een collectief verzekeringspakket ontwikkeld voor haar aangesloten leden.

Aon is geen verzekeraar, maar een onafhankelijke internationale makelaar in verzekeringen die de markt door en door kent. Aon Verzekeringen koopt collectief verzekeringen in bij verzekeraars  met het beste aanbod. Door de sterke onderhandelingspositie en deskundigheid van Aon kunt u, als BSW-lid, profiteren van scherpe premies, uitstekende dekkingen en goede service.

Het BSW verzekeringspakket

Het collectieve pakket dat u naar eigen behoefte kunt afsluiten is uitsluitend bedoeld voor de leden van de BSW.
Hierdoor profiteert u exclusief van een op maat gesneden pakket gecombineerd met scherpe premies. Het collectieve pakket bestaat uit de volgende verzekeringen:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt gesloten ten behoeve van de organisatie en de geregistreerde vrijwilligers. De verzekering voor de vrijwilligers verleent een secundaire dekking.
Ongevallenverzekering
  • Tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de organisatie kunnen uw vrijwilligers een ongeluk krijgen. Bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg, vindt een uitkering plaats aan de gedupeerde of diens nabestaanden.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Hoewel de bestuurders en toezichthouders hun werkzaamheden zo goed mogelijk willen doen, kunnen ook zij fouten maken. Fouten waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Met de aansprakelijkheidverzekering voor bestuurders en toezichthouders voorkomt u dat deze mensen te maken krijgen met claims en proceskosten die ten laste gaan van hun privé-vermogen.

 

Rechtsbijstandsverzekering
  • Een rechtsbijstandsverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die samenhangen met het oplossen van een juridisch geschil. Geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost en dan is deskundige hulp noodzakelijk. Het zelf bekostigen van (juridische) deskundigen
    is, gezien de hoge kosten, voor velen niet haalbaar. Met een rechtsbijstandverzekering wordt dit financiële risico overgedragen aan de verzekeraar.
  • De premie voor de rechtsbijstandverzekeringen wordt elk jaar geïndexeerd. Dit houdt in dat de premie elk jaar wijzigd.
SVI plus
  • Deze verzekering dekt schade die voortvloeit uit een verkeersongeval waarbij vrijwilligers tijdens werktijd zijn betrokken, ongeacht of de organisatie wel of niet aansprakelijk is.

 

Een uitgebreider overzicht over al deze aangeboden verzekeringen vindt u hier:

Aanvraagformulier pakketpolis BSW
Aanvraagformulier bsw Rechtsbijstandverzekering voor verenigingen
Aanvraagformulier BSW rechtsbijstand stichtingen

Voor meer informatie: Aon kunt u bereiken op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur via het telefoonnummer is 088 – 810 81 72.

Vrijwilligersverzekering

Mailt of belt u Vrijwilligerswerk Rotterdam voor een aanmeldformulier. Stuur dat aanmeldformulier ingevuld en ondertekend retour. Binnen vijf dagen ontvangt u dan een voorlopige dekkingsbevestiging. Vanaf dat moment bent u/zijn uw vrijwilligers – voorlopig verzekerd.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u na drie weken de definitieve dekkinsgbevestiging, samen met de polisvoorwaarden.

Omdat de Rotterdamse vrijwilligersverzekering een collectieve verzekering is, krijgt u alleen een dekkingsbevestiging dat uw organisatie onder de collectieve verzekering van de gemeente Rotterdam valt.